Marlyse Voss

Enige achtergrondinformatie.

Ik ben Marlyse Voss, geboren in 1982 en inwoonster van de stad Utrecht. 

Afgestudeerd (2008) aan de Universiteit van Utrecht, Master Sociale Psychologie. Sinds 2010 werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Tussen de bedrijven door heb ik een aantal trainingen ontwikkeld en gegeven op het gebied van communicatie en assertiviteit. Naast mijn huidige baan ben ik begin 2016 gestart met VossCoaching. Hoewel ik met het verstrijken van de jaren steeds minder blij ben geworden met de term ‘coach’, (vrijwel iedereen is coach, wil coach worden, of is coach geweest) ontkom ik er niet aan de term te gebruiken. Desalniettemin heeft het woord zijn effectiviteit tot op heden nog niet verloren. Ik heb me er om die reden maar bij neergelegd;)

Wat doet een sociaal psycholoog?

Tja, op dat vraagstuk heb ik zelf ook enige tijd gebroed. “Het is lekker breed, je kunt er alle kanten mee op. Ooh ja, twee van mijn beste vrienden doen het ook.” Hoewel mijn motivatie voor deze afstudeerrichting destijds niet erg weloverwogen was, sluit het uiteindelijk erg goed aan bij mijn wensen en capaciteiten.

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar hoe menselijke gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen (Allport,1985).

De sociale psychologie biedt verklaringen voor zaken die ieder mens in zekere mate raken. Denk aan het verklaren van gevoelens, gedachten en gedragingen van individuen op zich en in relatie tot elkaar. Ze houdt zich bezig met thema’s als zelfbeeld, zelfwaardering, het waarnemen van individuen, attitudes en attitudeverandering, groepsprocessen, stereotypen, agressie, conflicten en prosociaal gedrag. Een sociaal psycholoog is vaak werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, als deskundige op het gebied van reclame en communicatie en als coach. In feite heeft een sociaal psycholoog kennis van alles wat met het aansturen en beïnvloeding van individuen en groepen te maken heeft.

Individuele Coaching

Door mijn sociaal psychologische achtergrond ligt mijn specialisatie met name op het gebied van het creëren van inzicht in automatische en onbewuste processen. Deze processen en de daarbij behorende (ogenschijnlijk normale) gedachten zijn vaak van invloed op het maken van beslissingen en houden (ongewenst) gedrag in stand. Ik bied persoonlijke begeleiding met betrekking tot vraagstukken en problemen rondom carrière, persoonlijke ontwikkeling, relaties, partnerkeuze, stressklachten en emotieregulatie. Werk- privé balans, onzekerheid en het dertigersdilemma zijn veelbesproken thema’s. Vanzelfsprekend ontwikkel je vaardigheden om dit na afloop van het coachingstraject op effectieve wijze voort te zetten.

Teamcoaching

Mijn kennis ligt met name op het gebied van interpersoonlijke relaties en gedrag, groepsprocessen en de daarbij horende veranderprocessen. Hierbij valt te denken aan thema’s als visieontwikkeling, conflicthantering, rolverdeling, onderlinge afstemming en psychologische veiligheid. Naast het kunnen analyseren van bovenstaande processen en gedragingen ben ik door de combinatie van mijn natuurlijke overwicht en open houding goed in staat gebleken om bewustwording te creëren en individuen en teams te coachen. Als het gaat om knelpunten weet ik op basis van psychologische inzichten snel tot de kern door te dringen en ben ik in staat dit naar concrete doelen te vertalen.

Contact / Aanmelden